Het coachtraject

Het coachtraject ziet er als volgt uit:

  • Het kennismakingsgesprek
  • Het intakegesprek
  • Een verdiepingsgesprek
  • De coachingsessies
  • Telefonische tussenevaluatie(s)
  • Het eindgesprek

Het coachtraject omvat circa 6 coachingsessies. Tussen de opeenvolgende sessies zit ongeveer 1 à 2 weken.

Tijdens het eindgesprek evalueren wij of het nog nodig is om de coachingsessies voort te zetten of dat wij deze gaan afronden.

“Wat het moeilijkste is aan ouderschap?” Ik: ‘Zonder twijfel: de kinderen.’

#mamabaas

Tijdens mijn coachingsessies ga ik samen met jullie kijken naar welke problemen jullie ervaren. Wij besluiten samen welke problematieken op dat moment de prioriteit hebben. Op basis daarvan bepaal ik welke methodes ik ga inzetten tijdens de sessies.

Ik ga samen met jouw kind kijken wat er precies aan de hand is. Jouw kind zal inzichten krijgen in het gedrag en bepaalde patronen zullen zichtbaar worden. We gaan de patronen doorbreken die op dat moment doorbroken mogen worden. Daarnaast krijgt jouw kind inzicht in zijn kwaliteiten waarmee hij/ zij in de toekomst zijn/ haar eigen hindernissen zal kunnen overwinnen. Hiernaast kijk ik ook op energetisch vlak waar de oorzaak ligt van het probleem. Tijdens dit traject zal ik mij voornamelijk op jouw kind richten.

Ik zal jou als ouder nooit vertellen dat je je kind verkeerd opvoedt. Er zijn zoveel verschillende factoren die invloed op je kind hebben. Het is voor mij te gemakkelijk en kortzichtig om naar de ouders te wijzen. Daarnaast weet ik uit ervaring dat er ook op energetisch vlak factoren kunnen spelen die van invloed zijn op het gedrag van een kind. Dit kan het opvoeden extra ingewikkeld maken. 

Kindercoachpraktijk hsp Goud info@kindercoachpraktijkgoud.nl 06-26115922 Nijmegen